ผลการตัดสิน yamaha young talent 2014

DPPx_00256

ผ่านไปแล้วกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ของการประกวด Yamaha Pattaya Young Talent 2014 วันที่ 16 มีนาคม ณ โรงละครทิฟฟานี่ โชว์ พัทยา โดยมี คุณศักดิ์ชัย แตงฮ่อ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดงาน, คุณอลิสา พันธุศักดิ์ ประธานจัดการประกวด พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

คณะกกรมการตัดสินประเภททีมเต้น J-POP หรือ K-POP
1. อ.สันทนา จันทร์ฉนวน อ.โลโล้ ตำแหน่ง Choreographer บริษัททิฟฟานี่โชว์ พัทยาจำกัด
2. อ.เฉลิมนิภา นาสืบ อ.แอ๋ม ตำแหน่ง Costume Designer บริษัททิฟฟานี่โชว์ พัทยาจำกัด
3. อ.เฉลิมชัย อุตวงศ์ อ.ฟาง ตำแหน่ง Costume Designer บริษัททิฟฟานี่โชว์ พัทยาจำกัด
คณะกรรมการตัดสิน เปียโน,ร้องเพลง,วงดนตรี เป็นอาจารย์จากยามาฮ่า ทั้ง 3ท่าน
1. ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ ปริญญาตรีเกียรตินิยม จากภาควิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับปริญญา Master of MusicและDoctor of Musical Arts จาก University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้อำนวยเพลงวงขับร้องประสานเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงซิมโฟนี่ออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. อ.พงศ์พูน พิบูลย์เกษตรกิจ ปริญญาตรีเกียรตินิยม จากภาควิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขาวิชาการประพันธ์เพลงภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ตวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป้นที่ปรึกษาหลักสูตร JOU บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า ร่วมงานละครกับบริษัทซีเนริโอ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับดนตรีและนักเปียโน เรื่อง ฟ้าจรดทราย,แม่นาคพระโขนง ฯลฯ
3. อ.กิดายุช พรหมพจน์ (อ.ย้าม) ปริยญาตรีวิชาเอกดนตรี สถาบันดนตรีลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา (Musicans Institute Los Angeles USA)
โดยเวทีการประกวด Yamaha Pattaya Young Talent 2014 เน้นส่งเสริมการแสดงออกความสามารถของเยาวชนในจังหวัดชลบุรี ในการขับร้อง การเล่นเครื่องดนตรี (Band) การเต้น J–POP หรือ K–POP และการแสดงออกบนเวทีในเชิงสร้างสรรค์ ให้เยาวชนหันมาสนใจดนตรี ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ยกระดับมาตรฐานการขับร้อง การเล่นเครื่องดนตรี (Band) การเต้น J–POP หรือ K-POP และการแสดงออกบนเวทีของเยาวชนจังหวัดชลบุรีไปสู่ระดับชาติต่อไป
ภายในงานยังมีการมอบทุนการศึกษา “พัทยาฟ้าใหม่ เด็กดีศรีเมืองพัทยา ประจำปี 2557 ” ตามที่ กลุ่มพัทยาฟ้าใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของท้องถิ่นต่อไปในอนาคต จึงได้จัดโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรม ด้วยการมอบทุนช่วยเหลือด้านการศึกษา เพื่อเป็นกำลังใจให้ดำรงรักษาความดีงามของตนไว้ โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตเมืองพัทยา โดยการมอบทุนให้กับโรงเรียนในเขตเมืองพัทยา จำนวน 21 โรงเรียน ๆ ละ 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท
อีกทั้งภายในงานยังมีการแสดงของศิลปินรับเชิญ บี-พีรพัฒน์ เจ้าของเพลงฮิต ความจริงในใจ ดินแดนแห่งความรัก พูดตรงๆร่วมแสดงและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่เข้าประกวด ช่วยสร้างสีสันให้กับงานในวันนี้
ซึ่งในที่สุดก็ได้เด็กเก่งที่มีความสามารถและกล้าแสดงออก เหมาะสมกับตำแหน่งผู้ชนะเลิศ Yamaha Pattaya Young Talent 2014 เพื่อรับถ้วยรางวัลจากพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้แก่

ประเภททีม เต้น J–POP หรือ K-POP
รางวัลชนะเลิศ Smurf
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 The P.O.T. Dance Crew
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Sissy
รางวัลชมเชย Ziren By ZDC
รางวัลชมเชย Spirit of Dance

ประเภทเปียโน รุ่นอายุ 6-12 ปี
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ. ณภัทร พิมาพันธุ์ศรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. เซจิ ฮิกุจิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. อินทิพัทร์ ผลมูล
รางวัลชมเชย ด.ช. ภีม สุวัฒน์ธนาการ
รางวัลชมเชย ด.ญ. รัญชศรณ์ จึงรุ่งเรืองพงษ์

ประเภทเปียโน รุ่นอายุ 13-18 ปี
รางวัลชนะเลิศ นายสิทธินนท์ อ้วนเกลี้ยง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. เปรมปิติ ตันติพูล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส. ศศิธร สุขใสสกุลศักดิ์
รางวัลชมเชย ด.ช. มานพ จุก
รางวัลชมเชย ด.ญ. ศศิวิมล สุขใสสกุลศักดิ์

ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง อายุไม่เกิน 12 ปี
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ. นราพร เสือหลง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. ณัฎฐนิช สุขพาณิชย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. สุรัสวดี นนทศักดิ์
รางวัลชมเชย ด.ญ.สายสุดา พืชผักหวาน
รางวัลชมเชย ด.ญ.ณัชชา พานทอง

ประเภทเพลงไทยสากลหรือเพลงสากล อายุไม่เกิน 12 ปี
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ศักดิ์ศรุธชา บุญเก็บ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.พลอยนภัส คูหาทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. นัทธนันท์ อุปวัฒน์
รางวัลชมเชย ด.ญ.ยูรี นากายามา
รางวัลชมเชย ด.ญ.วิววารีญา บุญเก็บ

ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง อายุ 13-18 ปี
รางวัลชนะเลิศ นายเชาว์วรรธน์ ชูแสง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. สุธิราช เสนาะล้ำ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. จรัสรวี เทียมรัตน์
รางวัลชมเชย ด.ญ. ณัฐกานต์ บาคาล
รางวัลชมเชย นายปกรณ์ พรรคพล

ประเภทเพลงไทยสากลหรือเพลงสากล อายุ 13-18 ปี
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ตะวันไท คงสมฤทธิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Ms.Aishwarya Suresh
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.พิมพ์ชนก ณ นคร
รางวัลชมเชย นายปฐมพงษ์ สมสุข
รางวัลชมเชย น.ส.ซาแมนท่า เมลานี่ โค้ทส์

ประเภทวงดนตรี (Band) อายุไม่เกิน 18 ปี
รางวัลชนะเลิศ วงพริกหวาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วง Box in Shame
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พ่อขับตุ๊กตุ๊ก
รางวัลชมเชย Cut To
รางวัลชมเชย Penniless Rider

Share

Share This: